دو تا صندلي خالي


دو صندلي در ايوان
بر يكي تو نيست
بر ديگري من


محمد شريفي نعمت آباد
ادامه مطلب ...

برچسب: ،
+ ۱۱ دى ۱۳۴۸ | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت
بازدید:


نشسته ام در انتظار اين غبار بي سوار*


كسيكه نشسته است
هميشه خسته نيست

شايدجايي براي رفتن نداشته باشد
كسيكه نشسته است
شايدخسته باشد
شايدهمه جا را گشته باشد و خسته باشد
كسيكه نشسته است
حتماگم كرده‌اي دارد!‏


عليرضا روشنادامه مطلب ...

برچسب: ،
+ ۱۱ دى ۱۳۴۸ | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت
بازدید:


سزد اگر هزار بار بيفتي از نشيب راه و باز ...


نگاه كن!
هنوز آن بلند ِ دور
آن سپيده
 آن شكوفه زار  ِ انفجار  ِ نور
  كهرباي آرزوست
  سپيده اي كه جانِ آدمي هماره در هوايِ اوست.ه. الف. سايهادامه مطلب ...

برچسب: ،
+ ۱۱ دى ۱۳۴۸ | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت
بازدید:


كجاي دنيا كلمه ي مقابل ِ روشن، تر است!؟


آمدي
چشمم روشن شد
رفتي
چشمم تر ...

مهديه لطيفيادامه مطلب ...

برچسب: ،
+ ۱۱ دى ۱۳۴۸ | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت
بازدید:


كجاي دنيا كلمه ي مقابل ِ روشن، تر است!؟


آمدي
چشمم روشن شد
رفتي
چشمم تر ...

مهديه لطيفيادامه مطلب ...

برچسب: ،
+ ۱۱ دى ۱۳۴۸ | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت
بازدید:


چه درونم تنهاست


مي روم بالا تا اوج ، من پر از بال و پرم.
راه مي بينم در ظلمت ، من پر از فانوسم.
من پر از نورم و شن
و پر از دار و درخت.
پرم از راه ، از پل ، از رود ، از موج.
پرم از سايه ي برگي در آب:
چه درونم تنهاست.

سهرابادامه مطلب ...

برچسب: ،
+ ۱۱ دى ۱۳۴۸ | ۰۲:۰۰:۴۲ | مدير سايت
بازدید:


قالب عاشقانه مخصوص بلاگ 88


قالب عاشقانه مخصوص بلاگ 88ادامه مطلب ...

برچسب: قالب عاشقانه مخصوص بلاگ 88،
+ ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ | ۰۵:۲۴:۲۵ | مدير سايت
بازدید:


۱ |

» آخرین مطالب...